Belangrijke gebeurtenissen

AddThis Social Bookmark Button


100-jarig jubileum 1868 - 1968

Ditmaal geen wereldconflict dat roet in het eten strooide, "MEI 1968" was juist voorbij, er kon voluit gefeest worden.
En een feest werd het! Om te beginnen was er op zaterdag 22 juni 1968 een ontvangst met receptie voor de leden door het stadsbestuur in het voormalig gemeentehuis gevolgd door een receptie voor leden en genodigden in het stamlokaal 'In De Jagersrust'. Aansluitend was er een feestmaal en een balavond. Op zondag 23 juni 1968 was er een groot concert op de Botermarkt met medewerking van de Koninklijke Harmonie "Sint-Catharina" Antwerpen-Kiel, "De Spoorweg Harmonie Antwerpen" en onze eigen 'De Verbroedering'. 's Avonds was er groot bal in een feesttent op de Botermarkt. Als klap op de vuurpijl werden een week later, op zondag 30 juni 1968, de feestelijkheden afgesloten met een muzikale parade waaraan 15 muziekkorpsen deelnamen. De nationale pers schreef uitvoerig over dit gebeuren. Deze feestelijkheden werden op filmband vastgelegd. Hiervan is nog steeds een videoband beschikbaar.

110 -jarig jubileum 1868 -1978

De verdeling in tijdsblokken van 25 jaar, de zogenaamde generatie-sprong, vond het bestuur maar een oubollig gedoe. Er werd dan ook besloten die oude gewoonte aan de dijk te zetten en voortaan om de tien jaar de instrumenten grondig op te poetsen en er eens duchtig tegenaan te gaan. Dit leidde voor het eerst tot een driedaags openluchtfeest gehouden op 2, 3 en 4 juni 1978 waaraan 13 muziekverenigingen deelnamen. Uitschieter van dit weekend was het optreden van de Koninklijke Katholieke Saxofoonfanfare 'De Eendracht' uit Zwijndrecht op vrijdagavond. Voor een natje en een droogje werd er permanent gezorgd en wie 's avonds wilde dansen kwam zeer zeker aan zijn trekken.
Op 10 september van dat zelfde jaar werd ook de dag van het dorp gehouden. Een volksfeest waar heel wat herinneringen aan vroegere jaren aanschouwelijk werden voorgesteld. 'De Verbroedering' concerteerde op die dag maar liefst 3 maal!

115-jarig jubileum 1868-1983

Het ritme van de feesten werd nogmaals opgedreven, ieder lustrum zou vanaf nu gevierd worden. Onder het motto '115 jaar rondom de kiosk' werd er voor deze gelegenheid uit een ander vaatje getapt en wel met een minutieus opgebouwde overzichtstentoonstelling rond onderwerpen eigen aan het leven van een muziekmaatschappij. Een uitermate boeiend overzicht dat door honderden personen bezocht en geloofd werd. De jaarlijkse zomerfeesten werden ter gelegenheid van dit jubileum afgesloten met een optreden van de Brass Band 'Midden-Brabant'.

120 -jarig jubileum 1868 - 1988

De feestdag van 1 oktober 1988 werd begonnen met een eucharistieviering waarin teksten gelezen werden speciaal voor die gelegenheid geschreven. In het lokaal werd 's avonds een uitgebreid buffet aangeboden, gevolgd door een dansavond.

125-jarig jubileum 1868 - 1993

Dit jubeljaar werd terecht een topjaar in het bestaan van 'De Verbroedering' genoemd. Aan deze gebeurtenis werd een speciaal accent toegevoegd door ze in het kader te plaatsen van de viering '125 jaar volksmuziek in Zandvliet'. Waar dit begrip voor staat is zichtbaar uitgedrukt in een standbeeldje dat betekenisvol de naam "Flierefluiter" kreeg. De sokkel van het beeldje, opgebouwd uit beton en schroot van onderdelen en machines, beeldt de ondergeschiktheid uit van de materiële dingen op de geestelijke creativiteit en kracht. Deze laatsten worden uitgebeeld in de figuur van de "Flierefluiter". Dit sierlijk beeldje met de zeer toepasselijke naam staat ook voor de gehechtheid van de Zandvlietenaren aan de goede dingen des levens vroeger en nu. Even werd dit initiatief bedreigd door wat administratief gehakketak, maar gelukkig overwon het gezond verstand deze hindernis. De "Flierefluiter" staat midden in de dorpskom, op een rustig plaatsje in de Spaanse Molenstraat. Een baken voor de jeugd en een eerbetoon aan de voorbije generaties.

145-jarig jubileum 1868 - 2013

Om het feestelijk jaar af te sluiten hebben we een kerstconcert gegeven in de Sint-Gertrudiskerk in Zandvliet.  Na het concert hebben onze muzikale families verschillende gekende kerstliedjes gespeeld op de kerstmarkt aan de kerk.