Draaiboek Coronarepetities

We hebben een draaiboek met afspraken opgesteld volgens de regels van VLAMO, onze muziekfederatie. Deze afspraken maken het mogelijk om op een veilige en gezellige manier opnieuw samen te repeteren.

Dit gaat in principe in vanaf de repetitie van maandag 7 september 2020. Maar dat is onder voorbehoud van eventuele Coronabeperkingen. Aansluitend op de bestuursvergadering van donderdag 3 september zal er een mail naar de muzikanten gestuurd worden met de laatste stand van zaken.

De recentste versie van het draaiboek zal steeds terug te vinden zijn op de pagina ‘Repetities