Hoogtepunten

100-jarig bestaan: drie dagen feest (1968)

In 1968 bestond de fanfare 100 jaar, en dit werd maar liefst drie dagen lang gevierd. Onze fanfare bestond toen uit 136 leden. Zaterdag 22 juni ving aan met een mis in de Sint-Gertrudiskerk en een hulde aan het monument van de gesneuvelden. Om 14 uur volgde het officiële moment in ons lokaal ‘De Jagersrust’. ’s Avonds was er voor de leden een feestmaal, en daarna dansen tot in de vroege uurtjes!

Zondag 23 juni hield de fanfare eerst een wandelconcert in het dorp, en daarna gaven de muzikanten nog eens het beste van zichzelf op de Botermarkt op de eigen kiosk. De ‘Koninklijke Harmonie Sint-Catharina uit Antwerpen-Kiel’ en de ‘Spoorwegharmonie Antwerpen’ gingen de onze vooraf.  Na de concerten was opnieuw tijd om de beentjes los te gooien met de ‘Crescendo Boys’.

FOTO: 6-optocht-kfvz-1968

BIJSCHRIFT: Optocht KFVZ door het dorp in 1968

Op zondag 30 juni volgde de apotheose: een optocht met 15 maatschappijen uit onze buurgemeenten, maar ook uit Kapellen, Kalmthout en Schilde.

FOTO: 6-stoet-100-jaar-stoet-schouwen_Fons

BIJSCHRIFT: KFVZ schouwt de stoet aan het gemeentehuis

115-jarig bestaan: grote expo (1983)

Een overzichtstentoonstelling ‘115 jaar rondom de kiosk’ met voorwerpen en foto’s van onze muziekvereniging lokte honderden bezoekers.

125-jarig bestaan fanfare: De Flierefluiter (1993)

Voor de viering van ‘125 jaar volksmuziek in Zandvliet’ maakte kunstenaar Albert De Vree een beeldje voor onze fanfare: De Flierefluiter. Het visualiseert de woelige geschiedenis van Zandvliet en de zorgeloze levenswijze van de kieviten. Hij heeft een gelapte broek, kapotte schoenen en een katapult in zijn broekzak. Na enkele strubbelingen met de stad Antwerpen kregen we de toestemming om het beeldje te plaatsen. Op vrijdag 5 juni 1993 werd De Flierefluiter officieel ingehuldigd in de Spaansemolenstraat, door ons en de twee andere muziekmaatschappijen van Zandvliet.

FOTO: 6-burgemeester-Rina-Pittoors_Hubert

BIJSCHRIFT: ‘Burgemeester’ Rina Pittoors in 1993

FOTO: 6-Flierenfluiter_Hubert

BIJSCHRIFT: Flierefluiter in de Spaansemolenstraat

130-jarig bestaan: een geschreven geschiedenis (1998)

Onder coördinatie van Robert Schepers kwam het boekje ‘Honderddertig jaar wel en wee van een dorpsfanfare’ tot stand. Zijn belangrijkste doel was de mondelinge ‘overlevering’ vast te leggen voor deze verloren zou gaan in de tijd. Een knappe publicatie met zowel feiten als anekdotes.

Een dorp waar muziek in zit (2008)

Op 5 juli 2008 namen voor het 50-jarig samengaan van de polderdorpen met de stad Antwerpen deel aan een concert in Lillo. Dat gebeurde samen met de andere muziekverenigingen uit Berendrecht en Zandvliet, en onder het motto ‘Samen en uniek’. Ook Willy Claes trad er toen op.

 

Groots Polderconcert (2016)

Op 17 januari 2016 concerteerden meer dan 160 muzikanten samen in de evenementenhal ‘’t Noorden’ in Zandvliet. De leden van zes fanfares: Socialistische Harmonie Vooruit (Zandvliet),  Muziekvereniging Kunst na Arbeid (Berendrecht), Koninklijke Fanfare Verbroedering (Stabroek), Koninklijke Fanfare Verbroedering (Putte-Grens), Koninklijke Liberale Fanfare de XXXIV-ers (Kapellen) en wij. Elke dirigent koos enkele muziekstukken, en alle muzikanten voerden die samen uit.

FOTO: 7-polderconcert-2016

BIJSCHRIFT: Vol podium en volle zaal tijdens het Polderconcert

Onze fanfare en Engelse brassbands: 15 jaar vriendschap

Begin jaren 80 kwam François Van den Bogaert met het idee om een Engelse brassband uit te nodigen. KFVZ is immers ook een brassband, en Engeland het moederland van de brassbands. Nadat het plan haalbaar bleek, moesten we natuurlijk nog een goede brassband vinden. Daarom trotseerden François, Guido Stuckens en Corry Van den Bussche in de winter van 1984  ijzel en sneeuw om drie brassbands te gaan bezoeken. Daarbij viel de keuze op ‘The Jaguar City of Coventry Brass Band’ onder leiding van Stephen Shimwell. Zij kwamen naar Zandvliet op 31 mei 1985, tijdens onze zomerfeesten.

Stephen contacteerde ons terug in 1990. Hij was nu dirigent bij ‘Britannia Airways Brass’ en nodigde onze fanfare uit om te komen luisteren naar hun galaconcert in 1991. Datzelfde jaar nog nodigden we ook hen uit op onze zomerfeesten.

In oktober 1991 stelde Stephen ons dan de vraag om in Engeland samen een concert te komen geven. Dit was het begin van een mooi avontuur voor dirigent, muzikanten en leden. Eind augustus 1992 was het zover. Met twee volle bussen reden we naar Derbyshire. We marcheerden op straat naar het stadhuis van Ripley waar de burgemeester ons ontving. Nadien gaven we een concert in het ‘Ripley Leisure Centre’, samen met Brittania Airways Brass en het ‘Somercotes Choral Society’-koor.

FOTO: 7-Engeland_Nancy-Van-Dijck-burgemeester_Hubert

BIJSCHRIFT: Muzikante Nancy Van Dijck en de burgemeester van Ripley

In maart 1994 kwamen de ‘Royal Marines’ onder leiding van Stephen naar België voor het ‘Channel concert’ in Itegem en in de evenementenhal van Zandvliet. Dit gebeurde in samenwerking met de Socialistische Harmonie Vooruit en het Britse consulaat.

En ook nadien is de vriendschap tussen Stephen en onze fanfare blijven voortduren. In 1997 kwam hij met de ‘Thornton Brass Band’ terug naar Zandvliet om een concert te geven tijdens onze zomerfeesten.