Topstukken

Het Guldenboek is ook 150 jaar oud

In ons Guldenboek staat de oprichting van de fanfare beschreven: de eerste vergaderingen, het aanstellen van het bestuur. Ook 43 artikels met daarin de verantwoordelijkheden van het bestuur, hoe lid of muzikant worden, dat het lidgeld 1 frank per maand was, … En de boetes. Bijvoorbeeld als een lid zijn lidgeld niet tijdig betaalde: 10 centiemen. Of als je vloekte, onzedige praat verkocht of andere leden beledigde: 50 centiemen. En als een muzikant voor of na een activiteit op straat op zijn instrument speelde, kreeg die een boete van 50 centiemen voor nachtlawaai. Betalingen gebeurden aan ‘De Kas der Sociëteit’. Deze boetes herinvoeren zou de kas wel eens heel goed kunnen spijzen…
Verder vulden we het boek aan tijdens feestjaren. Bij het 100 jarig bestaan tekenden alle leden in het boek. Maar ook het het feestmenu, het feestprogramma en de krantenartikelen zijn toen toegevoegd.
Natuurlijk is de opening van ons lokaal in 1978 grondig beschreven met allerlei krantenknipsels.
1985 was ook een heel bijzonder jaar. Dat was het ‘Europees jaar van de muziek’ en ‘Het jaar van de jeugd’. The Jaguar City of Coventry Brass Band kwam bij ons op bezoek en ook dat is toen uitvoerig beschreven.
Het 150-jarig bestaan van onze fanfare zal een mooie gelegenheid zijn om ons Guldenboek verder aan te vullen!

FOTO: 9-gulden-boek_Christel
BIJSCHRIFT: De eerste pagina in het Guldenboek, 150 jaar geleden met de hand geschreven

Vlaggen en hun dragers

Elke fanfare heeft haar vlag. Die beschrijft haar identiteit: naam, woonplaats, jaartal van ontstaan. In 1922 was onze eerste vlag na 53 jaar door weer en wind aan een grondige restauratie toe. Ook kwam er het voorvoegsel ‘Koninklijke’ bij. In 1954 ging ‘den drapeau’ dan met pensioen. Je kan deze vlag nog steeds bewonderen in een speciaal gemaakte vitrinekast in ons lokaal.

FOTO: 9-2-vlaggen-1968
BIJSCHRIFT: Onze twee vlaggen bij het 100-jarig bestaan

Vroeger ging de vlag mee bij elke uitstap van de fanfare: concerten bij bevriende verenigingen, orkesttornooien, wandelconcerten (zoals de teeruitstap), behalve tijdens de halfvastenuitstap. Nu nemen we de vlag enkel nog mee tijdens de teeruitstap, de stoet van het keizerrijden, bij de herdenking van de Wapenstilstand en met het Sinterklaasfeest.
Een vlag heeft ook een drager nodig. De voorbije 20 jaar waren dit o.a. Jos Ameye, Jos Lamoury, Frans Van Gorp en Corry Van den Bussche. De huidige vlaggendragers zijn Stan Brusten en Peter Spittaels.

FOTO: 9-vlag-Corry-2012_Ronny
BIJSCHRIFT: Corry Van den Bussche in 2012

FOTO: 9-vlag-Stan-halfvasten-2017_Pieter
BIJSCHRIFT: Vlaggendragers Stan (midden) en Peter (rechts) overwegen een handiger formaat