Leden

Leden zijn niet enkel het bestuur en de muzikanten, maar ook de familieleden en sympathisanten. Lid zijn van een fanfare betekent samenzijn met vrienden, feesten, elkaar steunen. Het is ook een wonderlijke ontmoetingsplek waar mensen van alle leeftijden, achtergronden en interesses elkaar ontmoeten.

Een grote vereniging, al vele generaties lang

Nog steeds zijn er families die al decennia lang deel uitmaken van onze fanfare. Bij velen is muziek er met de paplepel ingegoten. Verschillende muzikanten zijn al de 4de of zelfs de 5de generatie die muziek spelen.

Onze fanfare startte in 1868 met 74 leden. Rond de eeuwwisseling was er een serieuze dip toen 27 leden vertrokken om de muziekvereniging ‘De Ware Vrienden’ op te richten.

Na WO I zijn we opnieuw gestart met 111 personen om zo in 1925 te stijgen tot 161 leden.

Na het beëindigen van WO II startte onze fanfare een derde keer, zodat we in 1947 ons 79-jarig jubileum konden vieren met officieel 125 leden. De fanfare had wel meer ondersteunende leden, maar in die tijd waren vele vrouwen geen officieel lid van de fanfare.

In het jaar 1968, bij het 100-jarige bestaan, waren we met 136 betalende leden met een bestuur van 11 personen, 85 mannen (waarvan 49 muzikanten) en 51 vrouwen.

FOTO: 12-vrouwen-1968

BIJSCHRIFT: KFVZ-vrouwen bij uitstap in 1968

Bij de opening van ons lokaal in het Armenstraatje vierden we ons 110 jarig bestaan met 9 bestuursleden, en bij de leden 69 mannen en 85 vrouwen.

In 2017 telt onze fanfare 192 leden (81 vrouwen – 111 mannen). We zijn met 69 muzikanten (inclusief de leerlingen).

De vrouwen van de Verbroedering

Vrouwen hebben altijd deel uitgemaakt van onze fanfare. In de beginjaren waren ze  niet talrijk. Na WO II nam het aantal vrouwen snel toe. De eerste vrouwelijke muzikant Greta Meyvis zette zich aan de pupiter in 1973. Nadien hebben de vrouwen ook de eerste stappen gezet in het dagelijks bestuur. Rina Pittoors en Lieve Vermaelen zijn eind 70-er jaren assistent-bestuursleden geworden, en in 1989 was Imelda Geerts het eerste vrouwelijk bestuurslid.

FOTO: 12-jonge-vrouwelijke-muzikanten-begin-80

BIJSCHRIFT: Jonge vrouwelijke muzikanten begin jaren 80