Liedjesteksten

‘D’aw Aarmenèj zingt’

KFVZ is feitelijk ook een zanggroep. Muzikanten en andere leden zingen regelmatig uit volle borst. Het ‘Gezellig samenzijn’ en het ‘Teerfeest’ worden steeds afgesloten met ‘Waar kunnen wij nog beter zijn’ en ‘Goede nacht tot morgen’. En ‘Verbroedering’ is ook een vaste waarde bij tal van gelegenheden. En wanneer we de ronde van de café’s doen, of in het Woonzorgcentrum optreden, dan klinkt er ‘O goeie god’, ‘Ik heb haar zo lief’, ‘Op de buik van Kaatje’, ‘Nievejaar’, ‘De lichtjes van de Schelde’, … Ook tijdens concerten zingen we weleens, zoals met ‘Les Misérables’ in 2016. Enkele jaren terug bundelden An en Myriam Snoeckx enkele van onze tophits in het boekje ‘D’aw Aarmenèj zingt’, waarmee we de jaarvergadering een heel nieuwe invulling gaven.

Verbroedering
Verbroedering, de optimisten.
Verbroedering, dat zijn artiesten.
Zij zijn al jaren heel de streek hierdoor gekend.
Voor ’t fijn muziek en ook voor ’t goei amuzement.
Kop omhoog, zoo moet ge spreken.
Kop omhoog, in elk geval.
Laat de moed niet steken.
En zoo komen we overal.

Goede nacht tot morgen
De dag is weer ten einde, ’t is aanstonds middernacht.
En velen zeggen dankbaar: de taak is weer volbracht.
En door de radio klinkt ons tot slot nog tegemoet
een ding aan veel miljoenen, een wens, een afscheidsgroet:
Goede nacht, tot morgen, ‘k wens u goede nacht,
dat ge moogt ontwaken met hernieuwde kracht.
Goede nacht, tot morgen, slaap gerust en zacht,
droom de zoetste dromen, ‘k wens u goede nacht.

Waar kunnen wij nog beter zijn
Waar kunnen wij nog beter zijn?
Waar kunnen wij nog beter zijn, dan bij ons beste vrienden?
Wij zijn bijeen en wij blijven ondereen.
Wij zijn bijeen en wij blijven ondereen.
Laat ons knielen, laat ons knielen.
En laat ons vrolijk zijn, en laat ons vrolijk zijn.
Lalalalalalala…

Andere teksten worden toegevoegd