Erfgoedaanpak: het verleden archiveren

De voorbije 150 jaar zijn er heel wat documenten, partituren, foto’s, films, geluidsopnames, speciale voorwerpen zoals kostuums, … in verband met de fanfare gemaakt. In de aanloop naar het feestjaar startten we met dit in kaart te brengen en verhalen neer te schrijven. Met steun van het district digitaliseren we ook enkele topstukken: oude geluids- en filmopnamen. We willen het fysieke en digitale archief van de vereniging ook beter bewaren. Zo kunnen leden, onderzoekers, de organisatoren van 200 jaar KFVZ, … ook later nog in die geschiedenis van de fanfare duiken.

Via deze website zal je die kunnen bekijken en beluisteren.